Zebranie 4 listopada 2012

SŁOWO PREZESA NA ZEBRANIU MIESIĘCZNYM 4 LISTOPADA 2012.

(fragment wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary, Marka Domaradzkiego)

Witam serdecznie wszystkich Państwa na pierwszym miesięcznym zebraniu Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) w Calgary, po Walnym Zebraniu, które odbyło się 30 września br.

Tego dnia Walne zebranie wybrało nowy zarząd, nowe komisje PCA. To fakt bezsporny.

Dziękuje bardzo za zaufanie, dziękuję za demokratyczną większość głosów. Przyrzekałem na statut PCA, że będę zawsze działał dla dobra Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary. Dziś z całą odpowiedzialnością deklaruję wolę służenia i reprezentowania PCA jako jednolitej, mocnej siłą członkostwa organizacji. 

Dziękuję poprzedniemu zarządowi Stowarzyszenia za społeczną pracę kierowania działalnością organizacji przez ostatni czas. Dziękuję byłej prezes, Grażynie Lukwińskiej, która przez ostatnie lata oddanie stała na czele zarządu.

Zdaję sobie sprawę, że część członków PCA miała / ma inne preferencje osobowe odnośnie byłych kandydatów. Dziś, po wyborach to już nie powinno mieć znaczenia. Nie chcę uznawać takich podziałów w organizacji. Apeluję o wspólne działanie dla dobra PCA i Polonii.

Podaję rękę do współpracy tym, którzy nadal kontestują wyniki wyborów. Nikt z nas nie będzie zajmował społecznego stanowiska wiecznie. Ta służba – bo przecież nie władza – jest kadencyjna, organiczona czasowo. Przyjdzie czas na zmiany, na ponowne otwarcie. Ale obecnie pracujmy razem dla dobra PCA.

Trudno przychodzą mi te słowa, ale muszę je powiedzieć: jeśli podejście do obecnej rzeczywistości PCA nie zmieni się i będą kontynuowane krzywdzące ataki, zarząd i prezes zmuszeni będą do działań przewidzianych statutem i – w dalszej konsekwencji – lokalnym prawem cywilno-karnym.

Zaniechanie zwrotu dokumentacji, należącej do Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, przez niektórych byłych członków byłego zarządu i Komisji Rewizyjnej, jest pozbawiona racji prawnej. Brak przekazania dokumentacji od byłych osób funkcyjnych byłego zarządu może doprowadzić do poważnych skutków, godzących w PCA, narażając organizację na poważne straty finansowe (…) [tu zostały wymienione potencjalne zagrożenia strat finansowych przez PCA].

I jeśli dojdzie do strat finansowych przez Stowarzyszenie na wskutek zaniechania zwrotu dokumentów będących własnością PCA, organizacja może prawne domagać się rekompensaty finansowej od tych, którzy takiej dokumentacji nie dostarczyły i przez to narazili organizację na straty.

Bardzo więc proszę o wzięcie tego pod uwagę. Ponownie apeluję o jak najszybsze dostarczenie zaległej dokumentacji finansowej  i każdej innej PCA, będącej w posiadaniu byłych osób funkcyjnych byłego zarządu.

Drodzy Państwo,

wybór na prezesa najstarszej organizacji polonijnej w Calgary, organizacji z pięknymi kartami historii traktuję jako zaszczyt, służbę i wyzwanie, któremu mam nadzieję podołać. Deklaruję wolę współpracy z wszystkimi członkami PCA. Proszę o współpracę i zaufanie.

Zarysowowany od paru tygodni podział szkodzi PCA, jej wizerunkowi, uderza w jej dobro. Każdy z nas, należąc do PCA ma obowiązek działania dla dobra PCA – po to jesteśmy w organizacji. Jest tyle szans i okazji na wspólne działanie. Nie trzeba być w zarządzie, aby być aktywnym w działaniu dla dobra PCA. Zachęcam i apeluję do każdego o włączenie się w realizację projektów, które zaproponujemy. Albo do przedstawienia swoich, oryginalnych sugestii, wzbogacających organizację, promujące jej dobre imię.

I parafrazując słynny cytat JFK, ‘proszę nie pytać, co Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie może zrobić dla Was – zapytajcie raczej, co Wy – drodzy Państwo – możecie zrobić dla organizacji’.

 

 

 

SUGESTIE PREZESA ODNOŚNIE ZMIAN W PROCEDURZE PROWADZENIA ZEBRAŃ MIESIĘCZNYCH STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO

  1. Opracowanie miesięcznego kalendarza zebrań PCA na cały rok 2013. Może powinna to być ostatnia niedziela miesiąca, z możliwościami zmian wynikających z innych wydarzeń środowiskowych. Ostatnia niedziela m-ca daje możliwość przedstawienia wyników finansowych, podsumowania miesiąca/kwartału.
  2. Zebrania nie powinny trwać dłużej niż 2 – 2.5 godziny. Po tym czasie zebrani tracą cierpliwość, ostrość myślenia i osądu, często zdrowy rozsądek. Wtedy też pojawia się tendencja do agresywności.
  3. Prowadząc zebrania, jak i zresztą w kierowaniu pracami PCA, jako Prezes będę opierać się na postanowieniach aktualnego statutu PCA. Tam, gdzie statut milczy, konieczna jest decyzja zebrania / zarządu / prezesa – skierowana zawsze ku dobru organizacji. 
  4. W miarę możliwości zebrania powinny odbywać się w dużej sali Domu Polskiego.
  5. Funkcyjni członkowie zarządu w czasie zebrań będą siedzieć, wraz z prezesem i sekretarką, za ‘stołem prezydialnym’ (nieco nieszczęśliwa nazwa…).
  6. Będę się starał, aby plan zebrania był wcześniej opublikowany na stronie PCA. Może z czasem, przy zgodzie członków, powinniśmy również publikować sprawozdanie z poprzedniego zebrania. Wtedy, z czasem, przy aprobacie członków, można zrezygnować z odczytywania sprawozdania na zebraniu, przypominając tylko najważniejsze jego postanowienia – wnioski – sprawy zaległe.
  7. Składanie wniosków: przed ich przekazaniem do rozpatrzenia, każdy powinien zadać sobie pytanie: czy ten wniosek służy dobru PCA? Czy posuwa on sprawy PCA w dobrym kierunku? Czy kogoś nie krzywdzi lub nie rani Stowarzyszenia?

a/ wnoszone wnioski nie mogą czynić szkody organizacji. Wnioski nie powinny rozbijać zebrania, wywracać do do góry nogami, powinny wzbogacać Stowarzyszenie. Dlatego mam sugestię, aby – w miarę możliwości – członkowie dostarczali wnioski przed zebraniem. Skorzystajmy ze strony internetowej PCA, korespondencji e-mailowej do zarządu.

b/ wniosek zgłoszony i poparty niekoniecznie musi być rozpatrywany na bieżącym zebraniu. Można go przełożyć na następne, zwłaszcza, jeśli dyskusja nad nim wymaga pewnego przygotowania, przemyślenia i spokoju. Wtedy na następnym zebraniu można go twórczo omówić. Statut nic nie mówi o procedurze wnioskowania – można więc wprowadzić takie założenie;

c/ głos członka PCA niekoniecznie musi być od razu wnioskiem. Sugeruję, aby rozważyć inne formy, np.: zalecenia, sugestie, uwagi, niekoniecznie od razu wnioski.

 

 

Post Navigation