Wybrano Nowy Zarząd PCA.

Oto nowy skład władz Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 23 kwietnia 2017 r.

Prezes                     Hanna Broniewski
I vice-Prezes         Andrzej Bukowski
II vice-Prezes       Lucjan Oleszczuk
Skarbnik                Marek Domaradzki
Sekretarz               Jacek Mrożek

Członkowie Zarządu
Agnieszka Królikowska
Wojciech Raczyński
Maciej Piekarski
Roman Pietrzak

Komisja Rewizyjna
Gertruda Komorek
Andrzej Kluz
Tomasz Wójcik

Sąd  Koleżeński
Maria Skarżyńska
Antoni Muszyński
Aleksander Sztogryn

Komisja Doradcza
Aleksander Gurgul
Anna Bolek
Jacek Ostrzeński

Poczet Sztandarowy
Jan Bobka
Piotr Drzewiecki
Jan Piwek

Post Navigation