Wybrano Nowy Zarząd PCA

28 kwietnia 2019 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze PCA.  Sprawozdania z działalności ustępującego zarządu złożyli w kolejności: dotychczasowy prezes PCA Hanna Broniewska, skarbnik Marek Domaradzki oraz przewodnicząca komisji rewizyjnej Gertruda Kumorek, która również zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi – wniosek ten został przyjęty większością głosów.

Zygmunt Potocki przedstawił listę kandydatów do nowego zarządu przygotowaną przez komisję wyborczą. Wobec braku zgłoszeń dodatkowych kandydatów z sali zaistniała sytuacja gdzie liczba kandydatów była równa liczbie miejsc w zarządzie i poszczególnych komisjach. W takim przypadku zastosowano rezolucje, która dopuszcza wybór nowego zarządu przez aklamację. Przewodniczącą zarządu PCA na nową kadencję została ponownie Hanna Broniewska. 
Gratulujemy wszystkim wybranym.

Skład nowych władz Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego w Calgary:

Zarząd:
Hanna Broniewska      – Prezes
Marek Domaradzki      – I-szy  wiceprezes
 Andrzej Bukowski       – II-gi  wiceprezes
Anna Olkowska           – Skarbnik  
Lucjan Oleszczuk        – Sekretarz 
Roman Pietrzak             – Członek  
Agnieszka Królikowska  – Członek  
Jacek Mrożek                 – Członek  
Tony Muszyński              – Członek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna
Tomasz Wójcik                – przewodniczący
Gertruda Komorek
Eugeniusz Żmudzki 
 
 
 
 
 
 
Komisja Doradcza
Maciej Piekarski              – przewodniczący
Wojciech Raczyński
Aleksander Sztogryn
 
 
 
 
 
 
Sąd Koleżeński
Maria Skarżyńska           – przewodnicząca
Jacek Ostrzeński
Wojciech Dudek

 

 
 
 
 
Poczet Sztandarowy
Jan Bobka
Piotr Drzewiecki
Jan Piwek
Zdzisław Lelek

 

Post Navigation