WAŻNE! Akcja “Śpieszmy z Pomocą”

Poniższa informacja pochodzi od prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koło nr. 18 w Calgary – Zbigniewa Starczyka:

W związku z możliwą epidemią koronawirusa na naszym terenie, grupa woluntariuszy z ZHP  i KPH  będzie służyć pomocą osobom  starszym oraz wszystkim innym osobom, które nie mogą,  czy też nie chcą opuszczać  swoich  domów. Pomoc będzie obejmować m.  in. robienie niezbędnych podstawowych zakupów czy też  dostarczanie potrzebnych lekarstw do domu.

Niniejszym podaję dane druha Marcina Rembisza, woluntariusza z KPH, który zajął się stroną internetową i przez którego można uzyskać pomoc  w powyższych sprawach: 
Nr telefonu:  306 501 3725 
adres email-owy:  rembiszm@gmail.com  
można również zwracać się do osób z Kadry harcerskiej lub do mnie.

Jednocześnie jest prośba do wszystkich, którzy mogą służyć pomocą innym w wolnej chwili aby zarejestrowali się jako  wolontariusze
na stronie  Ihelpyou.app  (link poniżej)

Proszę o rozpropagowanie tej szlachetnej harcerskiej i nie tylko harcerskiej akcji i przekazanie tej wiadomości osobom potrzebującym pomocy.      Strona wskaże woluntariusza, który przyjdzie z pomocą.

     HTTP:// IHELPYOU.app – łączmy zatem wolontariuszy z osobami, które potrzebują pomocy w tym trudnym czasie.

 

Post Navigation