STARY  STATUT

(English)       (Polish)

NOWY STATUT
(Obowiązuje od 17-go lutego 2015)

Bylaws of the Polish-Canadian Association of Calgary

Statut Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego w Calgary