Petycja o zwołanie Specjalnego Zebrania

Document: Petycja_str1

Członkowie Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary mają statutowe prawo wniesienia petycji o zwołanie specjalnego zebrania (rozdz.3, art.5.0 statutu), jednakże petycja powinna posiadać statutową formę i kierować się stosowną procedurą, według zasad określonych w statucie.

Zgodnie rozdziałem 3, art.5.1 statutu, specjalne zebranie Stowarzyszenia zwołuje zarząd, dlatego też petycja powinna być skierowana do zarządu, a nie do byłego przewodniczącego nieistniejącej już Komisji Nominacyjnej powołanej dla potrzeb zakończonego już Walnego zebrania.

Jeżeli zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego otrzyma właściwie sporządzoną petycję, odniesie się do niej.

 

Post Navigation