Wiadomości Bieżące:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego

  w Calgary

   

  W niedzielę 30 września 2012 roku w Domu Polskimodbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego w Calgary. W czasie zebrania wybrano nowy zarząd, komisje i sąd koleżeński. W dniu wyborów nasza organizacja liczyla 227 członków , z których 200 było upoważnionych do głosowania. Lista obecności Walnego Zebrania obejmuje 142 czlonkow.

  W wyniku głosowania, decyzją Walnego Zebrania na dwuletnią kadencję zostali wybrani następujący członkowie (w nawiasie procentowa ilość głosów poparcia otrzymanych w czasie wyborów):

    Read More …

 • Walne Zebranie Wyborcze

   

  Sept 16, 2012
  Time: 2:30pm
  Location: Polish Canadian Cultural Center
    – Nominations for New Board of Directors
  – Auditors Financial Report
  – Dinner / Snacks
   
  Sept 30, 2012
  Time: 2:30pm
  Location: Polish Canadian Cultural Center
    – Voting of new Board of Directors

   ————————————————————————————————————————————- Read More …

 • Opłatek Polonijny

  Przypominamy, że doroczny tradycyjny Opłatek Polonijny odbędzie się już
  w nadchodzącą niedzielę, 13 stycznia 2013 o godz.14.30 w Domu Polskim.

  Dla osób zrzeszonych w PCA i SPK#18 wstęp bezpłatny, jednakże istnieje konieczność potwierdzenia swojej obecności telefonując do Domu Polskiego 403-291-3757.
  Dla osób nie zrzeszonych bilet kosztuje $20 od osoby. Bilety koniecznie należy nabyć w przedsprzedaży w Domu Polskim i niektórych punktach polonijnych.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania, podzielenia się opłatkiem i kolędowania.

  Po opłatku zapraszamy do kawiarni “Polonez” na recital pieśni Chopina, oraz innych kompozytorów, w wykonaniu Angeli Cavar, sopranistki polskiego pochodzenia.
Recital rozpocznie się o godz. 17:00.

  Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia Polacy w kraju i za granicą  jednoczą się i wspólnie uczestniczą w tej największej, dorocznej, akcji charytatywnej.
 Aby umożliwić naszym rodakom w Calgary przyłączenie się do akcji zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla naszych rodaków w kraju,
 wolontariusze WOŚP będą dużurować  13-go stycznia w godzinach od 14:00 do 19:00 w  Kawiarni Polonez.