Wiadomości Bieżące:

 • Kolejne spotkanie z cyklu “Kawa z Tematem” w piątek 8-go lutego.

  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Kawa z Tematem”, które odbędzie sie 8-go lutego 2013 o godzinie 19:00 w kawiarni “Polonez” a naszym gościem będzie Dr. inż. Jerzy Janiak, który będzie mówił o leczeniu dżwiękami.

  Sztuka masażu dżwiękiem znana jest od ponad 5000 lat. Początkowo stosowano ją w Indiach, potem w Chinach i Tybecie a od zeszłego stulecia również w Europie. U podstawy tej metody leczenia leży przekonanie, że ludzkie organy pulsuja z sobie właściwą częstotliwością. Kiedy niedomagają – zaczynają pulsować inaczej. Odpowiednio dobrane dżwieki pomagają przywrócić naszym organom właściwe wibracje.

  Zapraszamy na tę ciekawą prezentację, podczas której będzie można doświadczyć działania dżwięków bębnów tybetańskich.

  Początek spotkania – jak zwykle – o godzinie 19:00, zaś kawiarnia Polonez będzie otwarta już o godzinie 18:00.

  Zapraszamy.

 • Zebranie 3-go lutego 2013

  3 lutego odbylo sie kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego.

  Poniżej porządek zebrania:

    PORZĄDEK ZEBRANIA MIESIĘCZNEGO STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w CALGARY, NIEDZIELA, 3 LUTEGO 2013

  1. Powitanie przybyłych na zebranie. Pierwsze zebranie w Nowym Roku.
  2. Minuta ciszy za zmarłych członków Stowarzyszenia.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z poprzedniego miesięcznego zebrania Stowarzyszenia Polsko- Kanadyjskiego z 9 grudnia 2012 – sekretarz Barbara Wadolna.
  5. Słowo Prezesa – Marek Domaradzki – sprawy zaległe i bieżące PCA – informacja po zebraniu zarządu PCA z dnia 22 stycznia 2013.
  6. Komisja d/s spornych – Sąd Koleżeński.
  7. Inne sprawy:
   • kasyno: 8-9 luty. Omówienie: I vice-prezes Andrzej Bukowski;
   • sprawy finansowe Stowarzyszenia. Omówienie: skarbnik Hanna Broniewska;
   • sprawy członkowskie PCA w 2013 roku. Omówienie: Roman Pietrzak;
   • rozbudowa Domu Polskiego. Informacja: II vice-prezes Piotr Wieleżyński;
   • projekt „Polska w Górach Skalistych”;
   • ‘Kawa z tematem” + strona internetowa Stowarzyszenia – informacja – Andrzej Walny,
  1. Uwagi, zalecenia, wnioski.
  2. Zakończenie zebrania.

   

  Życzymy wszystkim udanego Nowego 2013 Roku.

 • Spotkanie z Cyklu “Kawa z Tematem” – piątek 18 stycznia 2013.

  Zapraszamy na kolejne spotkanie  z cyklu  “KAWA  Z  TEMATEM”, które odbędzie sie w piątek 18 stycznia o godzinie 19:00.

  Tym razem  “WSZYSTKO  O  PTAKACH”

  Read More …

 • Konkurs Fotograficzny

  KONKURS NA NAJCIEKAWSZE FOTOGRAFIE ZROBIONE W POLSCE

  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Moja Polska”. Szczegóły i regulamin konkursu: tutaj.

  Fotografie muszą być dokonane w Polsce i dotyczyć miejsc, budynków, ludzi, przedmiotów, elementów przyrody, itp. znajdujących się w Polsce. Celem konkursu jest umożliwienie zaprezentowania talentu fotograficznego uczestników konkursu oraz uzyskanie przez Stowarzyszenie materiałów do przygotowania wystaw. Termin nadsyłania prac do 31 marca 2013. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy wszystkich do podzielenia się ciekawymi fotografiami zrobionymi w Polsce.

   

  Regulamin i zasady Konkursu Fotograficznego „Moja Polska”

  Read More …

 • Zebranie 9-go grudnia 2012

  PORZĄDEK ZEBRANIA MIESIĘCZNEGO STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w CALGARY, NIEDZIELA, 9 GRUDNIA 2012

  Read More …

 • Petycja o zwołanie Specjalnego Zebrania

  Document: Petycja_str1

  Członkowie Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary mają statutowe prawo wniesienia petycji o zwołanie specjalnego zebrania (rozdz.3, art.5.0 statutu), jednakże petycja powinna posiadać statutową formę i kierować się stosowną procedurą, według zasad określonych w statucie.

  Zgodnie rozdziałem 3, art.5.1 statutu, specjalne zebranie Stowarzyszenia zwołuje zarząd, dlatego też petycja powinna być skierowana do zarządu, a nie do byłego przewodniczącego nieistniejącej już Komisji Nominacyjnej powołanej dla potrzeb zakończonego już Walnego zebrania.

  Jeżeli zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego otrzyma właściwie sporządzoną petycję, odniesie się do niej.

   

 • Zebranie 4 listopada 2012

  SŁOWO PREZESA NA ZEBRANIU MIESIĘCZNYM 4 LISTOPADA 2012.

  (fragment wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary, Marka Domaradzkiego)

  Witam serdecznie wszystkich Państwa na pierwszym miesięcznym zebraniu Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) w Calgary, po Walnym Zebraniu, które odbyło się 30 września br.

  Tego dnia Walne zebranie wybrało nowy zarząd, nowe komisje PCA. To fakt bezsporny.

  Dziękuje bardzo za zaufanie, dziękuję za demokratyczną większość głosów. Przyrzekałem na statut PCA, że będę zawsze działał dla dobra Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary. Dziś z całą odpowiedzialnością deklaruję wolę służenia i reprezentowania PCA jako jednolitej, mocnej siłą członkostwa organizacji. 

  Read More …

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego

  w Calgary

   

  W niedzielę 30 września 2012 roku w Domu Polskimodbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego w Calgary. W czasie zebrania wybrano nowy zarząd, komisje i sąd koleżeński. W dniu wyborów nasza organizacja liczyla 227 członków , z których 200 było upoważnionych do głosowania. Lista obecności Walnego Zebrania obejmuje 142 czlonkow.

  W wyniku głosowania, decyzją Walnego Zebrania na dwuletnią kadencję zostali wybrani następujący członkowie (w nawiasie procentowa ilość głosów poparcia otrzymanych w czasie wyborów):

    Read More …

 • Walne Zebranie Wyborcze

   

  Sept 16, 2012
  Time: 2:30pm
  Location: Polish Canadian Cultural Center
    – Nominations for New Board of Directors
  – Auditors Financial Report
  – Dinner / Snacks
   
  Sept 30, 2012
  Time: 2:30pm
  Location: Polish Canadian Cultural Center
    – Voting of new Board of Directors

   ————————————————————————————————————————————- Read More …

 • Opłatek Polonijny

  Przypominamy, że doroczny tradycyjny Opłatek Polonijny odbędzie się już
  w nadchodzącą niedzielę, 13 stycznia 2013 o godz.14.30 w Domu Polskim.

  Dla osób zrzeszonych w PCA i SPK#18 wstęp bezpłatny, jednakże istnieje konieczność potwierdzenia swojej obecności telefonując do Domu Polskiego 403-291-3757.
  Dla osób nie zrzeszonych bilet kosztuje $20 od osoby. Bilety koniecznie należy nabyć w przedsprzedaży w Domu Polskim i niektórych punktach polonijnych.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania, podzielenia się opłatkiem i kolędowania.

  Po opłatku zapraszamy do kawiarni “Polonez” na recital pieśni Chopina, oraz innych kompozytorów, w wykonaniu Angeli Cavar, sopranistki polskiego pochodzenia.
Recital rozpocznie się o godz. 17:00.

  Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia Polacy w kraju i za granicą  jednoczą się i wspólnie uczestniczą w tej największej, dorocznej, akcji charytatywnej.
 Aby umożliwić naszym rodakom w Calgary przyłączenie się do akcji zbiórki funduszy na pomoc medyczną dla naszych rodaków w kraju,
 wolontariusze WOŚP będą dużurować  13-go stycznia w godzinach od 14:00 do 19:00 w  Kawiarni Polonez.