Miesięczne Zebranie Członków PCA

Zarząd Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary zaprasza wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na miesięczne zebranie, które odbędzie się w niedzielę, 24 listopada 2019r. o godzinie 14:30 w Domu Polskim.
Zapraszamy również osoby niestowarzyszone w PCA zainteresowane działalnością naszej organizacji.

Post Navigation