Konkurs Plastyczny dla Młodzieży Szkolnej

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów zaprasza młodzież szkolną do udziału w Konkursie Plastycznym.

Kategorie wiekowe: klasy młodsze 1-5 i 6-8 oraz klasy starsze od 9-12.  Konkurs  jest otwarty dla wszystkich chętnych.
Tematy (do wyboru):  “Polska nasza duma”,  oraz   “Biel i czerwień to moje barwy narodowe”;
Technika: malarstwo, rysunek, techniki mieszane;
Format: maksymalnie A2 (420mm x 594mm);

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę, czytelnie podpisaną (imię, nazwisko, wiek i klasa) na odwrocie.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
1. klasy młodsze od 1 do 5 
2. klasy 6-8
3. klasy starsze od 9 do 12

Prace muszą być dostarczone  (osobiście lub pocztą) do biura Domu Polskiego najpóźniej do 28 kwietnia 2019.   W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia;
Zakwalifikowane prace będą wystawione w Domu Polskim w czasie trwania Akademii 3-go Maja, a oceniać je będą widzowie, którzy przyjdą na akademię.

Post Navigation