Zarząd Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego (kadencja 2019 – 2021).
Od lewej:  Roman Pietrzak, Hanna Broniewska, Lucjan Oleszczuk, Anna Olkowska, Tony Muszyński, Marek Domaradzki, Jacek Mrożek, Agnieszka Królikowska, Andrzej Bukowski.

Wciągnięcie flagi na maszt