Zarząd
Hanna Broniewska      – Prezes
Andrzej Bukowski        – I-szy  Wice-prezes
Lucjan Oleszczuk        – II-gi  Wice-prezes
Marek Domaradzki      – Skarbnik  
Jacek Mrożek              – Sekretarz 
Roman Pietrzak           – Członek
Agnieszka Królikowska  – Członek
Maciej Piekarski           – Członek
Wojciech Raczyński      – Członek
Komisja Rewizyjna
Tomasz Wójcik
Gertruda Komorek
Andrzej Kluz
Komisja Doradcza
Anna Bolek 
Aleksander Gurgul
Jacek Ostrzeński
Sąd Koleżeński
Maria Skarżyńska 
Antoni Muszyński
Aleksander Sztogryn

 

Poczet Sztandarowy
Jan Bobka
Piotr Drzewiecki
Jan Piwek