Zarząd
 
Hanna Broniewska      – Prezes
Marek Domaradzki      – I-szy  wiceprezes
 Andrzej Bukowski       – II-gi  wiceprezes
Anna Olkowska           – Skarbnik  
Lucjan Oleszczuk        – Sekretarz 
Roman Pietrzak             – Członek  
Agnieszka Królikowska  – Członek  
Jacek Mrożek                 – Członek  
Tony Muszyński              – Członek  
 
 
 
 
Komisja Rewizyjna
Tomasz Wójcik                – przewodniczący
Gertruda Komorek
Eugeniusz Żmudzki 
 
Komisja Doradcza
Maciej Piekarski              – przewodniczący
Wojciech Raczyński
Aleksander Sztogryn
 
Sąd Koleżeński
Maria Skarżyńska           – przewodnicząca
Jacek Ostrzeński
Wojciech Dudek

 

Poczet Sztandarowy
Jan Bobka
Piotr Drzewiecki
Jan Piwek
Zdzisław Lelek