Category Archives: MiesiĘczne Zebrania

Wiadomości Bieżące:

 • Zebranie 3-go lutego 2013

  3 lutego odbylo sie kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego.

  Poniżej porządek zebrania:

    PORZĄDEK ZEBRANIA MIESIĘCZNEGO STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w CALGARY, NIEDZIELA, 3 LUTEGO 2013

  1. Powitanie przybyłych na zebranie. Pierwsze zebranie w Nowym Roku.
  2. Minuta ciszy za zmarłych członków Stowarzyszenia.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z poprzedniego miesięcznego zebrania Stowarzyszenia Polsko- Kanadyjskiego z 9 grudnia 2012 – sekretarz Barbara Wadolna.
  5. Słowo Prezesa – Marek Domaradzki – sprawy zaległe i bieżące PCA – informacja po zebraniu zarządu PCA z dnia 22 stycznia 2013.
  6. Komisja d/s spornych – Sąd Koleżeński.
  7. Inne sprawy:
   • kasyno: 8-9 luty. Omówienie: I vice-prezes Andrzej Bukowski;
   • sprawy finansowe Stowarzyszenia. Omówienie: skarbnik Hanna Broniewska;
   • sprawy członkowskie PCA w 2013 roku. Omówienie: Roman Pietrzak;
   • rozbudowa Domu Polskiego. Informacja: II vice-prezes Piotr Wieleżyński;
   • projekt „Polska w Górach Skalistych”;
   • ‘Kawa z tematem” + strona internetowa Stowarzyszenia – informacja – Andrzej Walny,
  1. Uwagi, zalecenia, wnioski.
  2. Zakończenie zebrania.

   

  Życzymy wszystkim udanego Nowego 2013 Roku.

 • Zebranie 9-go grudnia 2012

  PORZĄDEK ZEBRANIA MIESIĘCZNEGO STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO w CALGARY, NIEDZIELA, 9 GRUDNIA 2012

  Read More …

 • Zebranie 4 listopada 2012

  SŁOWO PREZESA NA ZEBRANIU MIESIĘCZNYM 4 LISTOPADA 2012.

  (fragment wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary, Marka Domaradzkiego)

  Witam serdecznie wszystkich Państwa na pierwszym miesięcznym zebraniu Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego (PCA) w Calgary, po Walnym Zebraniu, które odbyło się 30 września br.

  Tego dnia Walne zebranie wybrało nowy zarząd, nowe komisje PCA. To fakt bezsporny.

  Dziękuje bardzo za zaufanie, dziękuję za demokratyczną większość głosów. Przyrzekałem na statut PCA, że będę zawsze działał dla dobra Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary. Dziś z całą odpowiedzialnością deklaruję wolę służenia i reprezentowania PCA jako jednolitej, mocnej siłą członkostwa organizacji. 

  Read More …

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego

  w Calgary

   

  W niedzielę 30 września 2012 roku w Domu Polskimodbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskiego w Calgary. W czasie zebrania wybrano nowy zarząd, komisje i sąd koleżeński. W dniu wyborów nasza organizacja liczyla 227 członków , z których 200 było upoważnionych do głosowania. Lista obecności Walnego Zebrania obejmuje 142 czlonkow.

  W wyniku głosowania, decyzją Walnego Zebrania na dwuletnią kadencję zostali wybrani następujący członkowie (w nawiasie procentowa ilość głosów poparcia otrzymanych w czasie wyborów):

    Read More …

 • Walne Zebranie Wyborcze

   

  Sept 16, 2012
  Time: 2:30pm
  Location: Polish Canadian Cultural Center
    – Nominations for New Board of Directors
  – Auditors Financial Report
  – Dinner / Snacks
   
  Sept 30, 2012
  Time: 2:30pm
  Location: Polish Canadian Cultural Center
    – Voting of new Board of Directors

   ————————————————————————————————————————————- Read More …