Category Archives: MiesiĘczne Zebrania

Wiadomości Bieżące:

 • Zebranie Miesięczne PCA

  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza swoich członków na kolejne Zebranie Miesięczne, które odbędzie się w niedzielę, 28 lutego w Domu Polskim.    Początek zebrania o godz.14.30.

  Zapraszamy również osoby niezrzeszone ale zainteresowane działalnością naszej organizacji.

 • Zebranie Miesięczne Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza na pierwsze w Nowym Roku Zebranie Miesięczne w niedzielę, 31 stycznia w Domu Polskim.
  Początek zebrania o godz.14.30.

  Zapraszamy zrzeszonych oraz osoby zainteresowane działalnością organizacji.

 • Zebranie Miesięczne Członków PCA

  Zapraszamy na kolejne miesięczne zebranie członków Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary, które odbędzie sie
  w niedzielę, 6 grudnia w Domu Polskim.
  Początek zebrania o godz.14.30.

  Zapraszamy wszystkich członków PCA jak i osoby niezrzeszone ale zainteresowane działalnością naszej organizacji.

 • Zaproszenie na Otwarcie Izby Pamięci

  Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 18 oraz Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary zaprasza wszystkich członków, harcerzy i ich rodziny oraz społeczność polonijną na Mszę Św. z okazji obchodów Dnia Niepodległości w niedzielę 08 listopada 2015 r. o godz. 12.30 w południe.

  Bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 14.30 (2.30 pm) zapraszamy do Sali Kombatanta w Domu Polskim na Akademię połączoną z uroczystym otwarciem Izby Pamięci – Muzeum.

  Uroczystość połączona będzie z obiadem oraz lampką wina. Wstęp wolny dla weteranów, $10.00 dla członków SPK i PCA, $15.00 dla niezrzeszonych.

  Członkowie SPK proszeni są o przybycie w mundurach. Poczty sztandarowe prosimy o przybycie ze sztandarami na Mszę Św. oraz Akademię.

  Z uwagi na sprawną obsługę kuchni oraz ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie swojej obecności na Akademii do dnia 04 listopada br. tel. 403 – 229 9356 Zbigniew Starczyk oraz 403 – 288 0347 Veronika Kanaszyc.

 • Zaproszenie na Zebranie Miesięczne.

  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza wszystkich swoich członków oraz osoby niezrzeszone ale zainteresowane działalnością Stowarzyszenia
  na kolejne miesięczne zebranie, które odbędzie się  w niedzielę 25 października 2015 o godzinie 14:30 w Domu Polskim.

  PORZĄDEK ZEBRANIA MIESIĘCZNEGO STOWARZYSZENIA POLSKO-KANADYJSKIEGO (PCA) NIEDZIELA, 25 PAŹDZIERNIKA 2015

  1. Powitanie przybyłych na zebranie;
  2. Minuta ciszy za zmarłych członków Stowarzyszenia;
  3. Przedstawienie porządku dzisiejszego zebrania;
  4. Sprawozdanie z poprzedniego miesięcznego zebrania Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego z 27 września 2015 – Sekretarz Lucjan Oleszczuk;
  5. Słowo od Prezesa PCA – Marek Domaradzki;
  6. Raport Finansowy / Informacja Skarbnika PCA – Hanna Broniewska;
  7. Anna Pomorska – rozruszanie / rozjuszenie kulturalne;
  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli PCA za I półrocze 2015;
  9. Informacja II vice-Prezesa Andrzeja Bukowskiego;
  10. Informacja o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych: I vice-Prezes AndrzejWalny;
  11. Sponsorstwo Sali Kombatanta: informacja John’a Majowskiego
  12. Informacja praktyczna dla uczestników zebrania:    ATB Financials – informacja o bankowości
  13. Wolne głosy, sugestie, uwagi, wnioski; 14.
  14. Zakończenie zebrania.

 • Zaproszenie na zebranie miesięczne PCA

  Następne zebranie miesięczne członków PCA odbędzie się 27-go września 2015 o godzinie 14:30 w Domu Polskim.

  Zapraszamy zarówno członków PCA, jak również osoby nie będące członkami Stowarzyszenia ale zainteresowane sprawami Polonii w Calgary.

 • Zaproszenie na Zebranie Miesięczne PCA

  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza wszystkich swoich członków a także osoby niezrzeszone ale zainteresowane sprawami organizacji na Zebranie Miesięczne, które odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca o godz.14.30 w Domu Polskim.

 • Zaproszenie na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego w Calgary na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie sie w niedzielę, 26-go kwietnia 2015 o godzinie 14:30 w Domu Polskim.
  W trakcie zebrania przedstawione będzie sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz przeprowadzone zostaną wybory nowych władz Stowarzyszenia:  Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz komisji statutowych.

  Punkt 2.2.5 obowiązującego Statutu określa prawa wyborcze członków Stowarzyszenia:
  “Członek zwyczajny mający opłacone na bieżąco składki członkowskie i niezawieszony w prawach członka Stowarzyszenia ma czynne prawo wyborcze po trzech miesiącach przynależności do Stowarzyszenia oraz bierne prawo wyborcze po sześciu miesiącach przynależności do Stowarzyszenia.”

  Zaległe składki za rok 2015 będzie można zapłacić przed rozpoczęciem zebrania.

  Z uwagi na charakter zebrania prosimy o obecność, w miarę możliwości, wszystkich  członków Stowarzyszenia.

 • Nowy Statut Naszego Stowarzyszenia Zatwierdzony

  Do informacji wszystkich członków Stowarzyszenia Polsko Kanadyjskiego w Calgary.

  Z dniem 17 lutego 2015 roku został zatwierdzony przez biuro Alberta Registry a przez to zaczął obowiązywać nowy statut naszego Stowarzyszenia, którego treść została zatwierdzona przez członków PCA na Nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 26 pażdziernika 2014.

  Treść statutu w obu wersjach językowych jest dostępna pod linkiem STATUT w głównym menu naszej strony internetowej.

  Zapraszamy do lektury.

 • Zaproszenie na Zebranie Miesięczne PCA

  Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie zaprasza swoich członków na kolejne zebranie miesięczne, które odbędzie się w niedzielę, 22 lutego o godz.14.30 w Domu Polskim.

  Zapraszamy również osoby niestowarzyszone ale zainteresowane działalnością naszego Stowarzyszenia.